Onze stichting

Wij verzorgen het totale pakket van welzijnsdiensten. In Someren verzorgen we ook algemeen maatschappelijk werk. Daarmee voeren we een aantal gemeentelijke taken uit in het sociale domein. In de uitvoering werken we aan het versterken van eigen kracht, preventie en nazorg.

We voeren belangrijke elementen uit van de maatschappelijke opdracht die de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet inhouden. Wij zijn dus de brede welzijnsinstelling van Asten en Someren.

Onze missie

Onis Welzijn is thuis in Asten en Someren en ondersteunt mensen om hun eigen leven vorm te geven.

 

Visie

Onis Welzijn weet vanuit een stevige, stabiele basis flexibel, snel en innovatief in te springen op ontwikkelingen. Daartoe heeft zij voelsprieten én kennis in huis. We zijn in zowel Asten als Someren zichtbaar aanwezig. En sterk geworteld in de lokale gemeenschap. Dat betekent: we kennen de beide gemeenten tot op buurtniveau, weten wat er leeft en waar kansen zijn. Er is een sterk netwerk met lokale organisaties. We weten aan te geven wat de effecten zijn van het werk.

We werken aan de voorkant, laagdrempelig en integraal. Uitgangspunt daarbij is dat we werken vanuit de positieve kant en niet vanuit problemen. We bieden praktische steun, een puzzelstukje waarmee mensen in staat zijn om hun eigen kracht aan te spreken. We versterken informele zorg en mantelzorg. Het werk is gericht op dingen in gang zetten en loslaten, initiatieven opzetten en overdragen. Daarbij verbinden we mensen onderling en mensen en organisaties aan elkaar.

Voor de uitvoering geldt: vrijwillig waar het kan. Daarbij hanteren we een gezonde balans tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Wij zijn trots op wat wij voor mensen in Asten en Someren doen en houden van een open communicatie.

 

Basisgegevens

Onis Welzijn is opgericht in 1 januari 2006. De stichting is een fusie van Stichting Opbouwwerk Asten en Stichting Opbouwwerk Someren en de Stichting Welzijn Ouderen Asten-Someren.

We werken onder de naam: Onis Welzijn

Statutaire vestigingsplaats: Someren
Rechtsvorm: Stichting
Postadres: Laan ten Roode 71a, 5711 GB SOMEREN
Telefoon:  0493 44 12 34
Mail: info@oniswelzijn.nl
Inschrijving in Kamer van Koophandel dossiernummer: 17185379

 

ANBI-status

Wij zijn een organisatie met een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Die status krijgen we omdat we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Daarnaast hebben onze activiteiten geen winstoogmerk.  Om de ANBI status te hebben en te behouden, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Belastingvoordeel bij schenking
Doet u een schenking aan een ANBI, dan heeft u daar mogelijk belastingvoordeel bij. Meer informatie hierover, vindt u op www.anbi.nl/belastingvoordeel

 

Verantwoording

Stichting Onis Welzijn is gefinancierd vanuit publieke middelen. Deze middelen komen voor het grootste deel vanuit subsidie op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht door de gemeentelijke overheid. Daarnaast vindt fondsenwerving plaats bij goede doelen en fondsen.
Bij het opstellen van de jaarrekening volgt Stichting Onis Welzijn de richtlijn voor de jaarverslaggeving (kleine organisaties zonder winststreven) en de Wet Normering Topinkomens. Hieronder staan ons strategisch beleidsplan en ons meest recente jaarverslag.

Jaarverslagen en het strategisch beleidsplan

– Strategisch beleidsplan 2018-2022
– Jaarverslag 2022 en werkplan 2024
– Jaarverslag 2021 en werkplan 2023
Jaarverslag 2020 en werkplan 2022

 

Resultaten
Als organisatie met ANBI-status hebben wij een publicatieverplichting.

– Onis 2022 Anbi publicatie
– Onis 2021 Anbi publicatie
Onis 2020 Anbi publicatie
Onis 2019 Anbi publicatie
– Onis 2018 Anbi publicatie

 

AVG

Onis Welzijn voldoet aan de richtlijnen van de AVG. De contactpersoon daarvoor is Irma Hurkens.

 

Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuur en Raad van Toezicht van Onis Welzijn streeft naar een goed toezicht en transparantie. Onis Welzijn heeft een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

I. (Irma) van Goch               directeur-bestuurder
J. (Jack) van den Hoogen      voorzitter RvT
J. (Joost) van de Moosdijk     secretaris RvT

R. (Rob) Hogervorst              penningmeester

 

Vertrouwenspersoon

Als vrijwilliger werk je met andere mensen. Waar mensen met elkaar in contact zijn, kunnen spanningen voorkomen in de omgang. Een misverstand, een woordenwisseling, een dreigend conflict. Ongewenste humor of een niet prettig aanvoelende aanraking. De beleving van gewenste en ongewenste omgang is voor iedereen verschillend. Jij bepaalt wanneer die grens is overschreden. Heb je iets meegemaakt waarover je met iemand wilt spreken? Dan kun je bij de vertrouwenspersoon voor vrijwilligers terecht.

Lydian van Grotel

mail: l.vangrotel@oniswelzijn.nl of 06 83 21 82 53.

 

Neem contact met ons op

Heb je vragen of wil je gewoon liever iemand even persoonlijk spreken? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op. Je mag ons ook altijd e-mailen, dan reageren we zo snel mogelijk!

0493 44 12 34

Bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur

info@oniswelzijn.nl

Of gebruik het contactformulier

Vacaturebank vrijwilligerswerk