Workshops en E-learning

Modern besturen van de vereniging

De vereniging staat onder druk is een veel gehoorde kreet.

Dit filmpje is bedoeld ter inspiratie voor verenigingsbestuurders die werken aan hun vereniging.© Onis Welzijn