Voor organisaties

Uw vereniging of vrijwilligersorganisatie kan besluiten van vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen. We zien dit bij vrijwilligers die met kinderen werken of met verstandelijk beperkten. Maar ook kunt u dit van de penningmeester verlangen of wanneer vrijwilligers huisbezoeken afleggen als maatje. Kortom u bepaalt zelf als vereniging wanneer u dit van uw vrijwilligers verlangt. 

Mensen willen best iets doen, maar niet structureel of voor langere tijd
Mensen verbinden zich minder voor langere tijd aan een organisatie / het vrijwilligerswerk. De wereld is vluchtiger geworden, ook onder invloed van sociale media. Men verbindt zich steeds minder voor langere tijd aan een organisatie. We zien dat in alle soorten organisaties terug.

Pagina 2 van 2

© Onis Welzijn