Voor organisaties

Geregeld komt er een vraag binnen bij de Vrijwilligerscentrale. Wij gaan altijd in gesprek en helpen op maat bij het vinden van een oplossing. Ook in 2018 gingen we weer geregeld op pad.
Onderstaand de vragen die binnenkwamen.
• Ondersteuning bij de nieuwe privacywet (AVG): 20 organisaties.
• Ondersteuning bij het opzetten van een nieuwe activiteit: 5 organisaties.

Doet u vrijwilligerswerk of bent u mantelzorger in de gemeente Someren en/of Asten? Dan bent u verzekerd. De gemeentes Someren en Asten hebben namelijk een collectieve verzekering voor vrijwilligers, maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers. Een blijk van waardering. 

Publicatie over wetten en regels voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en gemeenten: klik hier

Met dank aan NOV, Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk. 

 

De Vrijwilligerscentrale heeft de fondsendisk in huis, die u gratis kunt lenen. Voor wie op zoek is naar financiele ondersteuning voor een speciaal project is deze uitgave op CD-Rom een onmisbaar hulpmiddel. De Fondsendisk biedt het meest complete en betrouwbare overzicht van 750 Nederlandse vermogensfondsen met een maatschappelijk, cultureeel en liefdadig doel.

Sinds september 2017 heeft Onis Vrijwilligerscentrale een vertrouwenspersoon voor vrijwilligers in Asten en Someren. Daarvoor is Moniek Hoeve gevraagd. Zij is gekwalificeerd vertrouwenspersoon en heeft dit werk jaren gedaan bij de politie. Moniek is aangesteld als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor stichtingen en verenigingen in Asten en Someren. Zij verzorgt de opvang, begeleiding en nazorg van de mensen die last hebben van ongewenste omgangsvormen.

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Pagina 1 van 2

© Onis Welzijn

Hoofdmenu