In beeld

Participatieverklaring in Asten en Someren

De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering. 

IMG 2621

Dat betekent dat alle nieuwkomers vanaf 2016 als onderdeel van hun inburgeringsexamen het traject rond de participatieverklaring moeten doorlopen bij de gemeente.

Het participatieverklaringstraject bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkom

ers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

Daarnaast wordt in de Wet inburgering vastgelegd dat gemeenten aan asielmigranten maatschappelijke begeleiding aanbieden. Daarmee worden deze migranten wegwijs gemaakt in hun woonplaats. Gemeenten hebben de ruimte om de maatschappelijke begeleiding deels zelf in te vullen, bijvoorbeeld door hulp bij de start van de inburgering of kennismaking met lokale organisaties.

In Asten en Someren organeert Onis deze maatschappelijke begeleiding. Mensen kunnen via de Vrijwilligercentrale kennis maken met vrijwilligerswerk, worden begeleidt bij het vinden van een vereniging om mee te kunnen doen, krijgen uitleg over activiteiten in het dorps, kunnen aansluiten bij de taalcursus, krijgen een maatje toegewezen en krijgen veel uitleg over de systemen als de belastingdienst, maken van afspraken, waarden en normen en krijgen begeleiding bij kennismaken in de eigen woonomgeving als buren. 
Een paar keer per jaar is er een speciale bijeenkomst waarin de Grondwet wordt uitgelegd en er extra aandacht is voor alle onderdelen uit de participatieverklaring. Deze bijeenkomst wordt afgesloten met de ondertekening van de verklaring en wordt uitgereikt door de gemeente. 

Video | Vluchtelingenwerk

© Onis Welzijn

Hoofdmenu