In beeld

Stip op de horizon, een toekomst voor nieuwkomers

Onis organiseert het project 'Stip op de horizon'.

IMG 2798
Vluchtelingen die in Someren en Asten komen wonen krijgen de gelegeheid een traject te doorlopen waarbij:

- zij verplicht deelnemen aan de Taalgroep (naast het inburgeringstraject van ROC)
- diploma's uit het land van herkomst wordt gewaardeerd volgens de Nederlandse regels en weten en waar mogelijk aanvullende opleiding wordt gezocht
- er gekeken wordt naar talenten, wensen en kwaliteiten t.a.v. betaald werk en vrijwilligerswerk en waar mogelijk bemiddeld wordt
- er met hen gezocht wordt naar aansluting binnen reguliere verenigingsleven en buurtactiviteiten

Doel van dit alles is goede en snellere integratie. In dit project wordt nauw samengewerkt met de arbeidsconsulent van Senzer.

Onis Vluchtelingenwerk, Swita Rassuli, contact

Video | Vluchtelingenwerk

© Onis Welzijn

Hoofdmenu