Vrijwilligerswerk bij Onis

Vrijwilliger in beeld

Bij Onis Welzijn zijn ruim 240 vrijwilligers actief. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander. Als maatje, als taalcoach of als bemiddelaar, bij het Repair Cafe of in wijkhuis de Stip, bij de mantelzorgwerkgroep of bij de Moestuin. Samen met de beroepskrachten wordt veel werk verzet.

Onis brengt de vrijwilliger graag in beeld.
In deze eerste uitgave 'Vrijwilliger in beeld' een interview met Harrie van Schalen en Nelly van den Eijnden 
In de tweede uitgave 'Vrijwilliger in beeld' een interview met Henk Arendensen en Louis Michiels

© Onis Welzijn

Hoofdmenu