Vrijwilligerswerk bij Onis

Vertrouwenspersoon voor vrijwilligers van Onis

Heeft u als vrijwilliger van Onis te maken met situaties in uw werk waar u zich niet prettig bij voelt, dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Het kan gaan over pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of discriminatie. U kunt bij de vertrouwenspersoon terecht met uw verhaal. Hij biedt u een luisterend oor en denkt mee over oplossingen.

Desgewenst gaat hij samen met u een gesprek aan met de betrokken medewerker. Hij behandelt wat u vertelt vertrouwelijk en zal alleen met uw toestemming gegevens doorgeven.

De vertrouwenspersoon van Onis Welzijn is Joost van de Moosdijk.
Hij is als volgt bereikbaar:
Email (bij voorkeur): jvandemoosdijk1971@kpnmail.nl.
Indien u geen mail heeft kunt u telefonisch contact opnemen:
06 13 36 39 96.
Als u een bericht stuurt of inspreekt zal hij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. De vertrouwenspersoon speelt geen rol in een eventuele klachtenprocedure.

© Onis Welzijn

Hoofdmenu