Vrijwilligerswerk bij Onis

Vertrouwenspersoon voor vrijwilligers van Onis

Als grenzen overschreden worden
Overal waar mensen met elkaar in contact zijn kunnen spanningen voorkomen in de omgang: een misverstand, een uit de hand gelopen ruzie, een dreigend conflict, ongewenste humor of een niet prettig aanvoelende aanraking. De beleving van gewenste en ongewenste omgang is voor iedereen verschillend. Jij bepaalt wanneer die grens is overschreden.

Gewenst en ongewenst: jij trekt de grens
Jij bepaalt wat gewenst en ongewenst is. Bij ongewenst gedrag gaat het om de aantasting van de persoonlijke integriteit. Ongewenst gedrag kan tot uiting komen in woord, gebaar en/of handeling. Veel voorkomende vormen zijn: (seksuele) intimidatie, discriminatie, fysieke en verbale agressie en psychisch geweld zoals pesten. Een situatie die in eerste instantie gewenst is, kan uitmonden in een ongewenste situatie. Ook in jouw vrijwilligerswerk kan een prettige situatie door allerlei oorzaken veranderen in een ongewenste situatie. Veel van de spanningen die hiermee gepaard gaan worden in onderling overleg opgelost. Echter, niet in alle gevallen lukt het om de sfeer op eigen kracht weer prettig en ontspannen te krijgen. In die gevallen zal er meer moeten gebeuren dan elkaar aanspreken.

Wat kun je doen?
Niemand hoeft te accepteren dat zijn of haar grenzen worden overschreden, maar het is belangrijk de ander dat te laten weten. De eerste stap is daarom dat je er zelf iets aan probeert te doen door de situatie en jouw gevoelens te bespreken met die ander. Als dit niet tot de gewenste verandering leidt kun je iemand inschakelen om jou hierbij te ondersteunen, zoals je contactpersoon bij Onis welzijn of de vertrouwenspersoon van Onis Welzijn.

De vertrouwenspersoon
Onis Welzijn heeft voor alle vrijwilligers twee vertrouwenspersonen bij wie vrijwilligers terecht kunnen:
Joost van de Moosdijk, lid van de Raad van Toezicht van Onis Welzijn. Bij hem kunnen naast vrijwilligers ook klanten en beroepskrachten terecht die vragen of signalen hebben over grensoverschrijdend gedrag.
Daarnaast is ook Moniek Hoeve, dorpsondersteuner in Asten, vertrouwenspersoon voor álle vrijwilligers in Asten en Someren dus ook voor de vrijwilligers van Onis Welzijn die vragen of signalen hebben over grensoverschrijdend gedrag.

Bereikbaarheid:
Joost van de Moosdijk:
Email (bij voorkeur): jvandemoosdijk1971@kpnmail.nl.
06 13 36 39 96.

Moniek Hoeve:
E-mailadres: m.hoeve@oniswelzijn.nl
Mobiele nummer: 06-29085003© Onis Welzijn