Vrijwilligerswerk bij Onis

Bij Onis Welzijn zijn ruim 240 vrijwilligers actief. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander. Als maatje, als taalcoach of als bemiddelaar, bij het Repair Cafe of in wijkhuis de Stip, bij de mantelzorgwerkgroep of bij de Moestuin. Samen met de beroepskrachten wordt veel werk verzet.

Onis brengt de vrijwilliger graag in beeld.
In deze eerste uitgave 'Vrijwilliger in beeld' een interview met Harrie van Schalen en Nelly van den Eijnden 
In de tweede uitgave 'Vrijwilliger in beeld' een interview met Henk Arendensen en Louis Michiels

Heeft u als vrijwilliger van Onis te maken met situaties in uw werk waar u zich niet prettig bij voelt, dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Het kan gaan over pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of discriminatie. U kunt bij de vertrouwenspersoon terecht met uw verhaal. Hij biedt u een luisterend oor en denkt mee over oplossingen.

Vrijwilligers bij Onis kunnen rekenen op:
  • goede begeleiding van een beroepskracht
  • aansluiting bij de vrijwilligersverzekering
  • waardering voor inzet
  • mogelijkheid voor meerdere vrijwilligerstaken
  • waar nodig deskundigheidsbevordering
Er is genoeg te doen en we kijken altijd naar wensen en talenten van de vrijwilliger.
Wil je weten of  vrijwilligerswerk bij Onis iets voor je is, maak dan een afspraak met Ria Kandelaars

© Onis Welzijn

Hoofdmenu