Vacatures en stages

HBO stage sociale studies, eerste en tweede jaar en toegepaste psychologie

Als MatchMentor (18+) begeleid je een jongere uit Asten of Someren in de leeftijd tussen 10 en 23 jaar.

Je ondersteunt een jongere bij een vraag die hij of zij heeft op het gebied van school, vrije tijd en thuis. Je doet dit 1 - 1,5 uur per week gedurende een (school)jaar. Je doet mee aan een leerzame training van 4 dagdelen.
Ontwikkelen van bijv. tips voor gesprekstechnieken, spelvormen om met jongeren in gesprek te raken, informatie over omgaan met bepaalde gedragskenmerken. Eventueel is het mogelijk om je taken te combineren/uit te breiden met het mede organiseren van een activiteit bij een ander onderdeel van Onis.

Eens per 8 weken heb je een gesprek met de coördinator van het project. Ook doe je een paar maal per jaar actief mee aan de intervisiebijeenkomsten van alle studenten en MatchMentoren binnen Onis. Je staat open voor gedrag van jongeren en kunt hier veel leren. Kijk hier om meer te lezen over deze stage.

Wij vragen van de student een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze wordt vergoed.
Lees hier een gesprek met een student MatchMentor.

Coördinator MatchMento, Annelie Bankers, contact

© Onis Welzijn

Hoofdmenu