Someren-Heide

Dorpsondersteuner Judith Bleekman

Dorpsondersteuner Judith Bleekman is in Someren-Heide vraagbaak voor:

- duidelijkheid in zorgaanbod
- mantelzorg, vrijwilligerszorg
- korte zorgvragen
- doorverwijzing naar instanties en hulpverleners

Judith Bleekman

Meedenken en samen op zoek gaan naar een oplossing.
Ook de leefbaarheid en het dorpsleven als geheel wordt ondersteund door het stimuleren van contacten onderling en met verenigingen.

Bezoek de website van Dorpsondersteuning in Someren-Heide. 

Judith Bleekman, contact

© Onis Welzijn