Asten-Heusden

Iedereen met vragen op het gebied van zorg, welzijn en wonen kan terecht bij het Dorpssteunpunt in Asten-Heusden. Voor alles wat het WMO–loket (loket wet maatschappelijke ondersteuning) in Asten doet, is het Dorpssteunpunt het aanspreekpunt in Heusden. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het doen van een aanvraag voor thuiszorg of huishoudelijke hulp, maar ook voor opvoedkundige vragen in gezinnen. Voor deelname aan dagbesteding, neem contact op met Arie. Ook organiseert het Dorpssteunpunt in samen werking met het Dorpsoverleg activiteiten. 

Het Dorpssteunpunt werkt samen met de gemeente Asten en met professionele instellingen voor wonen, welzijn en zorg. Arie van den Boomen, professionele dorpsondersteuner, is iedere vrijdag aanwezig in Hart van Heuze van 10.30 uur tot 11.30 uur. 

Voor meer informatie ga naar Dorpssteunpunt Asten-Heusden.

Arie van den Boomen

Arie van den Boomen, contact