Voor organisaties

Soms zien we bij het landelijk journaal een bericht van jarenlang misbruik bij een vereniging. Het gebeurt en het gebeurt vaker dan we willen. Het is een lastig onderwerp om te bespreken binnen de vereniging, maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Door het onderwerp misbruik te bespreken binnen je organisatie, kunnen er afspraken worden gemaakt en kun je de veiligheid voor eenieder vergroten. 
NOV heeft een goed programma samengesteld, waar de Vrijwilligerscentrale bij kan meehelpen. 
Kijk hier voor meer informatie: https://www.inveiligehanden.nl

Onis Vrijwilligerscentrale heeft voor alle vrijwilligers in Asten en Someren een vertrouwenscontactpersoon waar een beroep op kan worden gedaan. Zij luistert en kijkt mee naar een adequate oplossing. Altijd deskundig en integer. Kijk hier voor haar naam en gegevens. 

Een vereniging of vrijwilligersorganisatie kan van de vrijwilliger vragen een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. Dat kan via dit formulier. Heeft u hier vragen over, bel dan met Onis Vrijwilligerscentrale,
contactpersoon Ria Kandelaars

Klik hier voor het totale document

Uw vereniging of vrijwilligersorganisatie kan besluiten van vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen. We zien dit bij vrijwilligers die met kinderen werken of met verstandelijk beperkten. Maar ook kunt u dit van de penningmeester verlangen of wanneer vrijwilligers huisbezoeken afleggen als maatje. Kortom u bepaalt zelf als vereniging wanneer u dit van uw vrijwilligers verlangt. 

Mensen willen best iets doen, maar niet structureel of voor langere tijd
Mensen verbinden zich minder voor langere tijd aan een organisatie / het vrijwilligerswerk. De wereld is vluchtiger geworden, ook onder invloed van sociale media. Men verbindt zich steeds minder voor langere tijd aan een organisatie. We zien dat in alle soorten organisaties terug.

Pagina 2 van 2

© Onis Welzijn

Hoofdmenu