Voor organisaties

Vrijwilligers tegen oudermishandeling

‘Met een niet-pluis gevoel weet een vrijwilliger meestal geen raad. We willen dat organisaties en vrijwilligers meer over ouderenmishandeling gaan praten en dat ze ouderenmishandeling kunnen signaleren'.

Er is een digitaal handboek gemaakt: Vrijwilligers tegen Ouderenmishandeling. Bestemd voor vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties, ouderenbonden en welzijnsinstellingen die ouderen helpen, zorg bieden of opvangen. Het is de bedoeling dat vrijwilligers én vrijwilligerscoördinatoren ermee aan de slag gaan. Met dit handboek kunnen zij ouderenmishandeling beter signaleren en tegengaan. Daarnaast is het materiaal bedoeld voor lokale besturen van vrijwilligersorganisaties, ouderenbonden en voor MT's die op hun locatie(s) veel vrijwilligers mobiliseren rond ouderen. Die besturen en MT's moeten ervoor zorgen dat hun vrijwilligers geen plegers zijn van ouderenmishandeling. Het is ook hun verantwoordelijkheid dat vrijwilligers (en professionals) op de locatie weten wat ze moeten doen als ze ouderenmishandeling vermoeden of willen melden.

Klik hier om het materiaal te downloaden:

© Onis Welzijn