Voor organisaties

Fondsen aanvragen

De Vrijwilligerscentrale heeft de fondsendisk in huis, die u gratis kunt lenen. Voor wie op zoek is naar financiële ondersteuning voor een speciaal project is deze uitgave op CD-Rom een onmisbaar hulpmiddel. De Fondsendisk biedt het meest complete en betrouwbare overzicht van 750 Nederlandse vermogensfondsen met een maatschappelijk, cultureel en liefdadig doel.

De gegevens zijn afkomstig van de fondsen zelf. 

Hieronder een overzicht van lokale en regionale fondsen voor zorg en welzijn voor Asten en Someren.
• Stichting Steun Welzijnszorg: klein fonds, voor bedragen van enkele honderden tot enkele duizenden euro's. Hebben een korte doorlooptijd en zijn goed benaderbaar.
Gebied: Helmond / de Peel. Geen particuliere noodhulp, geen exploitatie.
https://steunwelzijnszorg.nl/

• Beels fundatie: fonds voor individuele mensen of instellingen die buiten hun schuld in de financiële moeilijkheden zijn geraakt. Aanvraag moet wel door een organisatie gedaan worden en mensen moeten wel hun papieren overleggen. 
www.beelsfundatie.nl

• Stichting subsidiefonds kruisvereniging.nl: Helmond en omgeving.
www.kruisvereniginghelmond.nl

• Stichting het Vervolg: informele organisatie: aanvraag per mail indienen: hans.oomen@chello.n.
Voor Deurne en omgeving. Projecten in zorgsector, zorg voor cofinanciering. 

• Coovels Smits: fonds voor aanvragen op sociaal-maatschappelijk-cultureel gebied in Brabant, in het bijzonder Helmond e.o. Het fonds vergadert in april, augustus en december, dus met de aanvraag hier rekening mee houden. Zorg voor cofinanciering.
https://stichting.moment.online/coovels-smits-stichting

• Thomas van Villanova: Secretaris: Corry Hobbelen (=beroepskracht). Zuid-Oost Brabant, initiatieven op het terrein van maatschappelijke opvang, armoedebestrijding en kansarme jeugd. Ook voor individuele vragen. Lenen of doneren.
www.thomasvanvillanova.nl

• Lokaal fonds Asten: activiteiten in Asten die de gezondheid bevorderenhet
Wit Gele Kruisfonds, Wilhelminastraat 37, 5721 KG Asten / 0493-694197
https://www.witgelekruisfondsasten.nl/

• Lokaal fonds Someren: R.K. Interparochiale Caritasinstelling.
J. de Vos, secretaris. Paskamer 83, 5721 HT Someren / 0493 492453.

• Lokaal fonds Someren: Stichting dr. Eijnatten. 
Mev. H. Verreijken, Vuurdoornstraat 3, 5712 NT Someren Eind.
https://stichtingdoktereijnatten.nl/

Voor ondersteuning of lenen van de fondsendisk
Onis Vrijwilligerscentrale, Ria Kandelaars

© Onis Welzijn