Voor organisaties

Collectieve vrijwilligersverzekering

 
Doet u vrijwilligerswerk of bent u mantelzorger in de gemeente Someren en/of Asten? Dan bent u verzekerd. De gemeentes Someren en Asten hebben namelijk een collectieve verzekering voor vrijwilligers, maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers. Een blijk van waardering. 

Automatisch verzekerd

Elke vrijwilliger en mantelzorger in onze gemeente is automatisch verzekerd. De brochure van deze verzekering vindt u hier. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden bij de gemeente of bij de Vrijwilligerscentrale. Het maakt niet uit hoe oud u bent, welk vrijwilligerswerk u doet of hoe vaak u dit doet.De vrijwilligersverzekering is voor iedere vrijwilliger die bij een organisatie zoals een sportvereniging, een zorginstelling, een kerk of in een buurthuis onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk belang verricht.
Alleen vrijwilligers bij de brandweer en politie vallen niet onder deze verzekering. Voor hen is een aparte regeling van toepassing. 

Dekking
Onder de dekking van de vrijwilligersverzekering valt:
- Aansprakelijkheid
- Bestuurdersaansprakelijkheid *
- Ongevallen inzittenden
- Rechtsbijstand

Schade melden
Voor de vrijwilligersverzekering geldt een secundaire dekking. Dit betekent dat er eerst gekeken wordt of een andere verzekering de schade (deels) dekt.
Heeft u een schade, neem dan contact op met Onis Vrijwilligerscentrale 0493 44 12 56 of 06 38 26 66 70.

Bestuurlijke aansprakelijkheid binnen de collectieve vrijwilligersverzekering

Het organiseren van een evenement valt niet zondermeer onder de collectieve vrijwilligersverzekering. De verzekering is voor de vrijwilliger een particulier persoon.
Een evenement wordt georganiseerd door een entiteit en afhankelijk van het evenement is een aanvullende dekking gewenst.

De organisator, veelal een rechtspersoon/entiteit, kan worden aangesproken voor schade een derde overkomen.
Bijvoorbeeld een wielerronde waar veel publiek op afkomt en veiligheid is niet voldoende geborgen, dan kan de organisator worden aangesproken. Dit valt niet onder de collectiviteit. Of een carnavalsoptocht waarbij men ook een locatie afhuurt om een feest te organiseren waar veel mensen op afkomen. Dit zijn risico’s die niet zondermeer onder de dekking vallen. 

Er zijn ook kleinere evenementen, denk daarbij aan een straatfeest of kindervakantieweek die wel onder de dekking kunnen vallen van de collectieve vrijwilligersverzekering. Het is daarom ook altijd goed, als je iets organiseert,  even contact op te nemen om te overleggen. Dit wordt veel en vaak gedaan, waarbij de ene keer het advies is om een aanvullende evenementenaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en de andere keer kan AON bevestigen dat het onder de dekking valt.
De ervaring bij de verzekeraars met grotere evenementen zijn niet altijd goed te noemen, denk daarbij aan carnavalsoptochten waarbij ongelukken gebeuren met de praalwagen of trekkarren waar mensen op vervoerd worden of het truckfestival in Haaksbergen waardoor er door de verzekeraars een strenger beleid wordt gevoerd.

De gemeente collectiviteit is geschreven naar de inwoners van een gemeente die zich inzetten als vrijwilliger voor de samenleving waarbij een maatschappelijk belang is gediend. De vrijwilliger die zich dus inzet tijdens een evenement, denk daarbij aan bijvoorbeeld kaartverkoop, een stand bemannen e.d. zijn gewoon verzekerd.

Vragen?
Onis Vrijwilligerscentrale, Ria Kandelaars

© Onis Welzijn