Balie-, administratie & winkeldiensten

Boekjes samenstellen, Astense Gehandicapten Vereniging

Eens per 2 maanden geeft de vereniging een boekje uit dat digitaal 'in elkaar' gezet moet worden.

Dat betekent volgens een vast stramien de informatie en aangeleverde kopij samenstellen. Deze klus kun je van thuis uit doen en er is ondersteuning aanwezig.

Contact
Astense Gehandicapten Vereniging
Hans Crooijmans, hansenanniecrooijmans@gmail.com

Update, mei 2018

Video's | Vrijwilligerswerk

© Onis Welzijn

Hoofdmenu