Balie-, administratie & winkeldiensten

Taken: Ondersteunen van inwoners, met een klein besteedbaar inkomen, die vragen of moeite hebben met het invullen van formulieren of met het op orde brengen en/of houden van hun administratie, ondersteunen van mensen die mogelijk niet bekend zijn met inkomensondersteunende maatregelen maar daar wel recht op hebben en het signaleren van mogelijke schuldenproblematiek en, indien wenselijk,  

Video's | Vrijwilligerswerk

© Onis Welzijn

Hoofdmenu