Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke stages: winst voor alle partijen

De maatschappelijke stage levert veel partijen iets op: de samenleving, leerlingen, stagebieders én scholen.

Samenleving

 • Contact tussen leerling én degene bij wie de maatschappelijke stage plaatsvindt. Dit heeft positieve gevolgen voor de manier waarop mensen tegen elkaar aankijken.
 • Jongeren leren dat de samenleving is wat je er met anderen van maakt.
 • De maatschappelijke stageleerling van nu is de vrijwilliger van de toekomst.

Leerlingen

 • In de praktijk over de samenleving leren.
 • Ervaren dat het leuk is of voldoening geeft om iets voor een ander te doen zonder er iets voor terug te vragen.
 • In de praktijk leren over het nut van iets doen voor een ander.

Stagebieders

 • Leerlingen doen activiteiten die anders niet gedaan zouden worden, zoals een spelletjesavond in het buurtcentrum of een nieuwe website voor een goed doel.
 • Voor individuele personen levert de maatschappelijke stage een extraatje.
 • Meer belangstelling voor vrijwilligerswerk.
 • Jongeren van nu zijn de vrijwilligers van morgen.

Scholen

 • Burgerschapscompetenties ontwikkelen bij leerlingen.
 • Netwerk uitbreiden door samenwerking met andere scholen, stagemakelaars en stagebieders. Dit plaatst scholen nog meer in de samenleving.

Leerlingen maken tijdens hun stageperiode kennis met een kant van de maatschappij waar ze anders misschien niet mee in aanraking zouden komen. Ze verbreden hun horizon en werken aan burgerschapsvaardigheden. Ze zetten zich in voor anderen en leveren een zinvolle bijdrage aan de samenleving.

Een maatschappelijke stage verschilt van andere stages. Waar reguliere stages gericht zijn op de beroepsvorming van leerlingen, richt de maatschappelijke stage zich vooral op de betrokkenheid van scholieren bij de maatschappij.


Video's | Maatschappelijke Stage

© Onis Welzijn

Hoofdmenu