Vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk

Als een statushouder nieuw komt in de gemeente komt er veel op de persoon af. Het vluchtelingenwerk is meteen vanaf het begin betrokken: eventuele overname regelen van spullen in de woning, tekenen van de huurovereenkomst en allerlei aanvragen regelen.

Onis organiseert 2 x per week een taalgroep voor mensen die de Nederlandse taal willen leren. De mensen worden door vrijwilligers begeleid. Naast het oefenen van de taal zijn er regelmatig uitstapjes naar de winkel, naar een evenement, naar de markt of anderszins. Zo leert men ook onze samenleving kennen.

In Asten en Someren komen wekelijks tientallen vluchtelingen op het spreekuur met vragen. Maar ook om hun ontvangen post voor te leggen. Post die men (nog) niet kan lezen. Alles wordt meegenomen. reclame, loonstrookjes, brieven van de belastingdienst, rekeningen, brieven van de gemeente of van Senzer, uitnodigingen, alles. 

Onis Vluchtelingenwerk kent het project Taalmaatjes voor nieuwkomers in Asten en Someren.

Taalmaatjes
In het project Taalmaatjes krijgen nieuwkomers ondersteuning van een vrijwilliger in het spreken en beheersen van de Nederlandse taal.

Video | Vluchtelingenwerk

© Onis Welzijn

Hoofdmenu