Vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk

Als een statushouder nieuw komt in de gemeente komt er veel op de persoon af. Het vluchtelingenwerk is meteen vanaf het begin betrokken: eventuele overname regelen van spullen in de woning, tekenen van de huurovereenkomst en allerlei aanvragen regelen.

In Asten en Someren komen wekelijks tientallen vluchtelingen op het spreekuur met vragen. Maar ook om hun ontvangen post voor te leggen. Post die men (nog) niet kan lezen. Alles wordt meegenomen. reclame, loonstrookjes, brieven van de belastingdienst, rekeningen, brieven van de gemeente of van Senzer, uitnodigingen, alles. 

Video | Vluchtelingenwerk

© Onis Welzijn

Hoofdmenu