Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk in Asten en Someren

Wat voor veel Nederlanders doodnormaal is, is voor statushouders nieuw. Wat voor veel Nederlanders ingewikkeld is (denk aan onze vele regels, zaken omtrent belastingen, toeslagen en het goed regelen hiervan), is dat voor statushouders haast onmogelijk te begrijpen. Vluchtelingenwerk zorgt daarom voor begeleiding die er op gericht is statushouders bekend te maken met onze bureaucratie, diverse systemen, wet en regelgeving, gebruiken en gewoonten. De begeleiding is grofweg te verdelen in: administratieve en financiële begeleiding, sociale activering en (vroeg)signalering. Wij begeleiden statushouders gemiddeld voor de duur van 2 jaar.

Op het moment dat een vluchteling een verblijfsstatus heeft gekregen, spreken we niet meer van een asielzoeker. Immers, hij zoekt geen asiel meer: hij heeft asiel gekregen. We spreken dan van een statushouder. Statushouders komen bij ons in beeld als zij gekoppeld zijn aan gemeente Asten of aan gemeente Someren. Op dat moment gaan de lokale sociale woningbouw uitkijken naar een woning. Gemeenten hebben de verplichting om een bepaald aantal statushouders te vestigen. Als er een woning beschikbaar is, begint eigenlijk ons werk.

In ons werk draaien wij 1 spreekuur per gemeente. Spreekuren zijn bedoelt voor korte vragen voor de duur van ongeveer 10 minuten per bezoeker. Als er meer tijd nodig is, maken we een afspraak. Naast onze spreekuren en afspraken op kantoor, leggen we huisbezoeken af. Want pas achter de voordeur, zie je echt hoe het met iemand gaat en of het iemand lukt om mee te doen in Asten of Someren.

Daarnaast mogen wij tegenwoordig spreken van veel actieve vrijwilligers! De inzet van vrijwilligers is voor ons heel waardevol. Vrijwilligers komen wekelijks bij mensen thuis om te oefenen met de Nederlandse taal of om mensen wegwijs te maken in de gemeente.

 

Vluchtelingenwerk Asten en Someren

Lindy Smits, contact
Roos Mauer, contact

Video | Vluchtelingenwerk

© Onis Welzijn