Vluchtelingenwerk

Als iemand naar Nederland vlucht moet hij of zij aangeven asiel te willen aanvragen. Dat is het begin van een asielprocedure die vaak jaren kan duren.

Wanneer de procedure is afgerond, proberen vluchtelingen een bestaan op te bouwen in de Nederlandse samenleving. Zij die geen permanente verblijfstatus ontvangen moeten ons land, vaak na jaren, weer verlaten. Het vluchtelingenwerk in Asten en Someren biedt hulp op maat aan vluchtelingen die hier komen wonen.

Video | Vluchtelingenwerk

© Onis Welzijn

Hoofdmenu