Het Steunpunt Mantelzorg heeft een onderzoek gedaan naar de behoefte aan respijtzorg in de gemeenten Asten en Someren. Respijtzorg de tijdelijke overname van de zorg van een mantelzorger met de bedoeling die mantelzorger even vrijaf te geven. Uit het onderzoek blijkt dat het voor mantelzorgers moeilijk is om respijtzorg in te zetten. Zij vragen hier pas om als het (bijna) te laat is.

Video's | Mantelzorg