Steunpunt Mantelzorg

Wie zorgt er voor de mantelzorger?

Wat het steunpunt mantelzorg voor u kan betekenen. 
Als iemand onbetaald en voor langere periode dagelijks, wekelijks of regelmatig zorgt voor een chronisch zieke of gehandicapte partner, kind, broer, zus, ouder of ander familielid, vriend of buur, dan noemen we dit mantelzorg. Jong of oud, iedereen kan voor kortere of langere tijd mantelzorger zijn. Voorop staat dat degene die de zorg verleent altijd een persoonlijke band heeft met degene voor wie hij zorgt. 

Mantelzorg begint vaak ongemerkt. Iemand in de eigen omgeving wordt ziek en het is vanzelfsprekend om hem of haar te helpen en bij te staan. Voor veel mensen is dit heel waardevol. Je betekent iets voor een ander, de persoon in kwestie is geholpen en kan ondanks zijn ziekte weer (meer) zijn gewone leven leiden. Er is echter ook een andere kant aan mantelzorg. De zorg kan veel tijd in beslagnemen, soms zelfs zoveel dat er geen ruimte meer is voor de mantelzorger zelf. Vaak neemt de zorg geleidelijk toe. De balans tussen het persoonlijk leven van de mantelzorger en de zorg die hij verleent is dan zoek. 

Welke zorg valt onder mantelzorg?
Mantelzorg kan er bij elke mantelzorger weer anders uitzien. Veel mensen denken bij mantelzorg aan praktische zaken zoals hulp bij het huishouden of ondersteuning bij lichamelijke verzorging, denk aan het helpen met douchen een aankleden. Maar mantelzorg omvat veel meer. Het gaat ook om ondersteuning bieden bij mensen met psychische problemen of verslavingsproblematiek. Aan het bieden van een luisterend oor of zaken regelen. Sommigen zorgen 24 uur per dag, elke dag van de week, voor hun naaste. Anderen komen elke dag even langs en doen bijvoorbeeld de administratie of de boodschappen. 

Dé mantelzorger bestaat niet
Mantelzorg kent vele gedaanten. Er zijn jonge en oudere mantelzorgers, werkende en niet werkende, mannen en vrouwen. Iedere mantelzorger en iedere zorgsituatie is anders. Soms is de zorg voor een ander geleidelijk gegroeid en een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven geworden. Maar iemand kan ook van de ene op de andere dag mantelzorger worden.Vaak voelt het fijn om er te kunnen zijn voor iemand die je lief is. Mantelzorg is iets moois voor de persoon die zorg geeft én voor degene die zorg ontvangt. En soms is de zorg zwaar, valt het niet altijd mee om geduldig te blijven of weet de mantelzorger zelf ook niet hoe hij een vraag op moet lossen. 

Het steunpunt mantelzorg helpt mantelzorgers bij hun taak. 
Vindt u mantelzorg vanzelfsprekend? Of juist best zwaar en intensief? Door goed voor je zelf te zorgen blijf je in balans en kun je de zorg beter aan. Gelukkig is er ondersteuning mogelijk bij het steunpunt Mantelzorg. Samen de situatie op een rijtje zetten en kijken wat in deze situatie nodig is, dat is de kracht van het Steunpunt. Het Steunpunt is voor alle mantelzorgers in Someren. Mantelzorgers kunnen terecht voor informatie, advies, contact met lotgenoten en emotionele steun. Er zijn specifieke activiteiten voor jonge mantelzorgers, omdat die andere vragen hebben dan volwassenen. Ook werkt het steunpunt aan herkenning en erkenning van mantelzorg: door publiciteit, waarderingsacties of voorlichting op scholen of organisaties.  Onderaan deze pagina zijn een aantal korte filmpjes te zien over mantelzorgers.

Informatie en advies
Het steunpunt helpt bij het zoeken naar regelingen, voorzieningen en informatie. Zoals over het mantelzorgcompliment, voorlichting over ziekten, waar en hoe je hulp aanvraagt voor een tijdelijke opvang thuis of buitenshuis -respijtzorg genaamd -, aangepaste vakanties of vele andere onderwerpen. Het steunpunt organiseert workshops en voorlichtingsbijeenkomsten over allerhande onderwerpen die voor een mantelzorger van belang zijn.

Emotionele ondersteuning
Daarnaast biedt het Steunpunt emotionele ondersteuning in veel vormen. Bijvoorbeeld in een persoonlijke gesprek, waarin een luisterend oor is, zodat de mantelzorger zijn verhaal kwijt kan en zaken op een rij kan zetten. In dat gesprek wordt dan gezocht naar datgene wat de mantelzorger het meest helpt in zijn situatie. Voor de een is dat informatie over een ziekte, voor de ander tijdelijke opvang en voor de derde helpt het vooral om zijn hart te luchten. In de zorg voor iemand met wie de mantelzorger een persoonlijke band heeft spelen allerlei emoties mee. Zoals blijheid, boosheid, teleurstelling, onbegrip of angst. In een persoonlijke gesprek met een medewerker van het Steunpunt mogen deze emoties  er zijn. En wordt er geprobeerd  om samen met de mantelzorger ook hierin een balans te vinden. 

Contact met lotgenoten
Er is de mogelijkheid voor contact met lotgenoten in de Mantel-Uit-Dagen. Op deze dagen gaat een groep mantelzorgers samen een activiteit doen. Andere mantelzorgers in een ontspannende sfeer ontmoeten kan (h)erkenning betekenen. Het accent van de Mantel-Uit-Dagen ligt niet op het bespreken van de zorgsituatie maar op ontspanning. De activiteiten zijn gevarieerd:  een excursie of museumbezoek, creatief bezig zijn met spel of materialen zoals bloemen, verf etc of een wandeling. Hier vindt u leest u welke Mantel-Uit-dag er in de planning zit. 

Praktische ondersteuning
Om mantelzorgers te ontlasten zijn er verschillende vrijwilligersdiensten. Denk aan bijvoorbeeld maatjes of hulp bij thuisadministratie. Ook heeft het Steunpunt voorlichtingsmaterialen waar iedereen gebruik van kan maken. Zo is er bijvoorbeeld een  EHBDkoffer (eerste hulp bij dementie) waarin allerlei materiaal zit over dementie; van boeken en spelletjes tot nuttige adressen. Of het mantelzorgspel waarmee mensen met elkaar in gesprek raken over mantelzorg. Van deze materialen kan kosteloos gebruik worden gemaakt. 

Contact
Wilt u meer weten of contact met Onis Steunpunt Mantelzorg, bel of mail dan naar:
Steunpunt Mantelzorg Someren, Marianne Lenders, contact.

Video's | Mantelzorg

© Onis Welzijn