Steunpunt Mantelzorg

Steun uit uw omgeving

Een sociaal netwerk is een kring van mensen waarmee u regelmatig contact heeft. Bijvoorbeeld vrienden, familie of kennissen. Maar ook vrijwilligers of beroepskrachten waar u als mantelzorger mee te maken heeft.


Sociaal netwerk als ondersteuning

Uw sociale netwerk kan een belangrijke steun voor u zijn:
• Met de mensen in uw netwerk kunt u de zorg en de verantwoordelijkheid delen. Die worden daardoor minder zwaar.
• U kunt uw verhaal vertellen en ervaringen uitwisselen.
• Het kan u een veilig gevoel geven dat er mensen zijn die de zorg van u kunnen overnemen.
• Een sociaal netwerk maakt uw wereld groter.

Vraag om hulp
Heeft u het gevoel dat u te zwaar belast bent of in een isolement zit? Dan is het goed om te kijken of er mensen in uw directe omgeving zijn die u kunnen helpen.

Hulp komt meestal niet vanzelf op u af. Vaak willen mensen u best helpen, maar weten ze niet dat u hulp nodig heeft. U zult het ze moeten vragen. Denk daarbij niet alleen aan uw naaste familie, maar ook aan andere mensen in uw omgeving.


Zorgschrift of zorgdagboek
Wanneer u met verschillende mensen in uw omgeving zorgt voor iemand, dan vraagt dat nogal wat afstemming. Een digitaal zorgschrift of zorgdagboek kan uitkomst bieden. Hiermee kunt u via een beveiligde website afspraken plannen, belangrijke data in agenda plaatsen en ervaringen en nieuwtjes uitwisselen met andere verzorgers. Een voorbeeld: www.sharecare.nl


Vrijwilliger
Ook kunt u de hulp van een vrijwilliger inroepen. Een vrijwilliger kan een rol spelen in het sociale netwerk van een zorgvrager. Een maatje kan bijvoorbeeld iets met hem of haar ondernemen.

Ook binnen Onis zijn vele maatjes in Asten en Someren werkzaam. Dankzij hun inzet bieden zij de mantelzorger ondersteuning. Wellicht kan Onis iets voor u betekenen. Bel of mail naar het steunpunt Mantelzorg voor meer informatie.

Contact

Steunpunt Mantelzorg, Marianne Lenders, contact

Video's | Mantelzorg

© Onis Welzijn