Steunpunt Mantelzorg

Woensdag 11 november 2021 is de volgende jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop mantelzorgers in Someren in het zonnetje worden gezet door Onis Steunpunt Mantelzorg Someren.

Wat het steunpunt mantelzorg voor u kan betekenen. 
Als iemand onbetaald en voor langere periode dagelijks, wekelijks of regelmatig zorgt voor een chronisch zieke of gehandicapte partner, kind, broer, zus, ouder of ander familielid, vriend of buur, dan noemen we dit mantelzorg. Jong of oud, iedereen kan voor kortere of langere tijd mantelzorger zijn. Voorop staat dat degene die de zorg verleent altijd een persoonlijke band heeft met degene voor wie hij zorgt. 

Een sociaal netwerk is een kring van mensen waarmee u regelmatig contact heeft. Bijvoorbeeld vrienden, familie of kennissen. Maar ook vrijwilligers of beroepskrachten waar u als mantelzorger mee te maken heeft.

Video's | Mantelzorg