Wijkinitiatieven

Opzetten van een initiatief in je eigen dorp

Een bewonersinitiatief ontstaat meestal vanuit een spontane gedachte van een of meer mensen die iets in het eigen dorp willen opzetten voor anderen.

Een paar voorbeelden:
• in Someren-Heide is een Dorpssteunpunt opgezet
• in Heusden heeft men een gezamenlijke dorpscollecte georganiseerd

• in Ommel werd dagbesteding opgezet.

Misschien ziet u in uw eigen omgeving iets waarmee u aan de slag wilt. Wilt u in uw eigen wijk of dorp iets doen aan:
• (Sociale) veiligheid in de straat of leefomgeving vergroten
• Schoon en veilig speelveld voor kinderen realiseren
• Contacten in de straat of buurt versterken
• Actie ondernemen bij signalering eenzaamheid ouderen of armoede

In dat geval kan Onis in de startperiode ondersteuning bieden. Onis kan helpen bij zaken als het opzetten van een structuur, het betrekken van bewoners, het vinden van middelen, het werven van vrijwilligers.

Heeft u ook een goed idee en heeft u een vraag, neem dan contact op met Onis Vrijwilligerscentrale, contactpersoon is Ria Kandelaars

© Onis Welzijn