Digitaal KompAS

Digitaal KompAS

 

Een mooie toepasselijke naam: een kompas wijst je de weg en is verder een middel om je doel te bereiken. Verder verwijzen de hoofdletters AS ook nog naar de plaatsnamen van het gebied waar in wij werken. Het Digitaal KompAS wijst alle inwoners van Asten en Someren de weg in de digitale wereld.

Met ingang van maandag 3 februari 2020 kan iedereen elke maandag van 10:00 tot 12:00 uur bij het Digitaal KompAS terecht op de Kerkstraat 10 in Asten. Enthousiaste, deskundige vrijwilligers staan voor u klaar. Zij zullen u met al uw vragen hartelijk ontvangen en u helpen waar zij kunnen.

Gezamenlijk streven naar een betere digitale basisvaardigheid voor meer (jong-)volwassenen in Asten en Someren is een van de doelen van het Digitaal KompAS. Digitaal basis vaardig zijn is immers meer en meer een voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Omdat de vraag naar ondersteuning bij digitale vaardigheden steeds vaker gesteld werd, heeft Onis het aanbod om gebruik te maken van het Digitaal KompAS  Onis Welzijn kan op deze manier van betekenis zijn bij de doelstelling van de gemeenten Someren en Asten om ook het thema digitale basisvaardigheid duidelijk op de agenda te zetten en meedoen in de steeds meer digitale samenleving te ondersteunen. Laagdrempelig, lokaal, met inzet van vrijwilligers in een sfeer van ontmoeting en samen- doen.

“waar mensen meer (digi-)taal basisvaardig zijn, zullen zij gemakkelijker en beter een positie in kunnen nemen op de arbeidsmarkt, hun administratie beter kunnen verzorgen, gezonder leven en met meer zelfvertrouwen en plezier deel kunnen nemen aan de samenleving”

Dus heeft u een probleem met uw computer, wilt u graag leren hoe u een mailtje verstuurt , handig leren om gaan met uw smartphone, iets leren opzoeken op google, een app op uw I-Pad wilt installeren óf heeft u een andere digitaal-vraag?

Wees van harte welkom!

Elke maandag van 10:00 uur tot 12:00 uur
Kerkstraat 10
Asten

© Onis Welzijn