Bewegen

Gymnastiek

Gymnastiek is een bewegingsactiviteit waaraan iedereen kan meedoen! Gedurende de lessen worden oefeningen gedaan waarbij het niveau aangepast is aan de groep.

Dit gebeurt zowel zittend, staand als lopend veelal op het ritme van de muziek en soms met behulp van diverse materialen. De lessen worden gegeven door vakbekwame docenten. Zij hebben kennis van oefeningen die geschikt zijn voor mensen met een bewegingsbeperking of aandoening.

Kosten
€ 113 per jaar
(prijspeil september 2019)

Locaties en tijden
Dinsdag:
09.00-10.00 uur - Asten (de Lisse)
10.30-11.30 uur - Someren-Eind (Einder)
13.00-14.00 uur - Asten (Beiaard)

Donderdag: 
10.00-11.00 uur - Someren (de Ruchte)    

Vrijdag:       
08.30–09.30 uur - Heusden (Hart v.Heuze)
09.45-10.45 uur - Someren-Heide (Bunt)

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een kijkje of een proefles bij een van de lessen te nemen. 

Meer weten en aanmelden

Corné Smulders, contact

Video | Bewegen Senioren

© Onis Welzijn