Lezen, schrijven & spreken

Wanneer u van oorsprong geen Nederlands spreekt en uw Nederlands nog niet goed genoeg is, kunt u aansluiten bij de cursus 'Nederlandse conversatie'.
Een keer per week oefent u, onder begeleiding van een gekwalificeerde docent, de Nederlandse taal. We richten ons op het praten. Er wordt gestart bij voldoende deelnemers. 

Een op de negen mensen in Nederland heeft moeite met lezen en/of schijven. Schaamte speelt een grote rol en zorgt ervoor dat mensen jarenlang verzwijgen dat ze er moeite mee hebben. Mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven weten zich heel goed te redden, maar zijn altijd afhankelijk van anderen. Bij het invullen van een formulier, bij het lezen van een officiële brief, bij het reizen, voor de aanvraag van een toelage….. 

Pagina 1 van 2

Video's | Cursushuis

© Onis Welzijn

Hoofdmenu