Lezen, schrijven & spreken

Over Corona komt veel informatie voorbij. Daarin worden veel en moeilijke woorden gebruikt. Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden zijn daardoor nu extra kwetsbaar. Het Cursushuis Taal heeft daar volop aandacht voor en helpt bij het vinden van de gepaste informatie.

Meer weten? Judith van Oers  -  contact

Een op de negen mensen in Nederland heeft moeite met lezen en/of schrijven. Schaamte speelt een grote rol en zorgt ervoor dat mensen jarenlang verzwijgen dat ze er moeite mee hebben. Mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven weten zich heel goed te redden, maar zijn altijd afhankelijk van anderen. Bij het invullen van een formulier, bij het lezen van een officiële brief, bij het reizen, voor de aanvraag van een toelage….. 

Video's | Cursushuis