Alles over Onis

Onis werkt in Asten en Someren aan welzijn van mensen. Onis initieert, stimuleert en begeleidt activiteiten en voorzieningen ter bevordering van welzijn in het algemeen en in het bijzonder voor kwetsbare groepen.

Missie, visie en resultaten
Als organisatie met ANBI-status hebben wij een publicatieverplichting. U leest onderstaand ons strategisch beleidsplan en ons meest recente jaarverslag.
Wij zijn trots op hetgeen wij voor mensen in Asten en Someren doen en houden van een open communicatie.

Wat is ANBI?
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Onis Welzijn is geregistreerd als een ANBI. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen.

Onis kent een Raad van Toezicht en professionals die samen met vrijwilligers de organisatie vormen.
Klik hier voor het Organogram. 

Pagina 1 van 3

Video's | Alles over Onis

© Onis Welzijn

Hoofdmenu