NIEUWS

Vanaf 12 november start Onis Welzijn i.s.m. ANWB het project AutoMaatje Asten-Someren. Hierbij vervoeren vrijwilligers in hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten, tegen een vergoeding van

...

Inloop
Onis OuderSupport organiseert vanaf 1 oktober een open inloop in wijkhuis De

...

Dit jaar besteedt Onis Welzijn in samenwerking met Sportstuif Asten aandacht aan sport voor kinderen uit gezinnen die van een minumum inkomen leven. In de afgelopen zomerperiode zijn er twee

...

Een depressie, een angststoornis of een burn-out komen vaak voor. Meer dan 40 % van de volwassen Nederlanders heeft ooit een psychische aandoening gehad.

Verras een (jonge) mantelzorger in Asten of Someren met een gratis presentje op de Dag van de Mantelzorg. 
Leef je met iemand samen die langdurig ziek is? Geef je, onbetaald, extra

...

De inhoud van deze training is gericht op het krachtig presenteren voor een groep. Het gaat hierbij niet zozeer om wát je zegt, maar vooral om hoe je je verhaal vertelt en overbrengt. Hoe sta je

...

Vanaf dinsdag 30 oktober kunt u aansluiten bij de cursus 'Nederlandse conversatie'.
Elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur oefent u, onder begeleiding van een gekwalificeerde vrijwilliger, de

...

Onis - Asten

Onis - Someren

Onis JC 1Hoog - Asten

Onis - Asten

Kerkstraat 10
5721 GV Asten
Telefoon (0493) 44 12 34
Huren ruimte (0493) 44 12 40

Onis - Someren

Laan ten Roode 71a
5711 GB Someren
Telefoon (0493) 44 12 34
Fax (0493) 44 12 69

Onis JC 1Hoog - Asten

Kerkstraat 14
5721 GV Asten
Telefoon (0493) 68 93 31

Mail Onis

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu