NIEUWS

De inhoud van deze training is gericht op het krachtig presenteren voor een groep. Het gaat hierbij niet zozeer om wát je zegt, maar vooral om hoe je je verhaal vertelt en overbrengt. Hoe sta je

...

Omgaan met een persoon die de ziekte dementie heeft is niet altijd gemakkelijk. Naast geheugenproblemen leidt dementie ook totdementie ander gedrag gaan vertonen.

Dit compliment wordt door de zorgvrager aangevraagd bij de gemeente. De uiteindelijke hoogte van het bedrag is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen dat wordt gedaan. Het maximale bedrag

...

Op het moment dat iemand te horen krijgt dat hij of zij dementie heeft, ontstaat er een zoektocht. Wat gaat er gebeuren, hoe verloopt dit proces? Maar

...

We zijn bij de Vrijwilligerscentrale erg benieuwd naar de maatschappelijke stages bij de verenigingen. Daarom hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Het invullen van deze lijst kost maar 2

...

Acht bijeenkomsten voor schoolverlaters die een steuntje in de rug nodig hebben.
In 8 bijeenkomsten, waarvan 4 voor de zomer en 4 erna, krijgen de kinderen een mix van sociale

...

Donderdag 26 juli gaan er 150 jongeren met hun begeleiders aan de slag met vrijwilligerswerk in Someren. Voor deze jongeren (die in groepen aan de slag gaan) zoekt de Vrijwilligerscentrale een

...

Vanaf dinsdag 18 september kun u aansluiten bij de curus 'Nederlande conversatie'. Elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur oefent u, onder begeleiding van een gekwalificeerde vrijwilliger, de

...

Kom ontbijten bij het sociaal café op donderdag 31 mei om 08.30 uur in De Ruchte
Het Sociaal Café is bedoeld voor alle vrijwilligers en beroepskrachten in zorg en welzijn in

...

Onis - Asten

Onis - Someren

Onis JC 1Hoog - Asten

Onis - Asten

Kerkstraat 10
5721 GV Asten
Telefoon (0493) 44 12 34
Huren ruimte (0493) 44 12 40

Onis - Someren

Laan ten Roode 71a
5711 GB Someren
Telefoon (0493) 44 12 34
Fax (0493) 44 12 69

Onis JC 1Hoog - Asten

Kerkstraat 14
5721 GV Asten
Telefoon (0493) 68 93 31

Mail Onis

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu